Decembersurr:

Dagarna går så det bara säger svisch! Bygget har varit igång två veckor och det har gått väldigt bra. Taket, med filt är på plats, de sista ytterväggarna får sina gipsskivor på måndag den 5 dec. Sedan kommer brädslåning (konstigt ord). På onsdag eftermiddag den 7 kl. 14.00 har vi ett litet ”taklagslättöl”. Tippar på att fönster och dörrar kommer på plats i Luciaveckan. Förhoppningsvis kommer rör för el och tele på plats i fosterjorden nästa vecka. Strax härunder finns två bilder från bygget.

En del oro från Bryssel angående vårt status som varroafri region. Under 2017 ska EFSA titta på vår varroafrihet. EFSA är en helt vetenskaplig kommitté. Det är nog läge för EU att leta reda på de spillror av  Europas bin som fortfarande är varroafria och ge dem det skydd de förtjänar och behöver.

20161203yp

digFörsta takstolarna på plats på BIHUSET

Så var då taket på torsdag den 2 dec 2016

Takfilten på plats, farstukvisten kommer på sikt…

 


Protect the bees of the Åland Islands!

The bees on the Aland Islands have after several years of clinical tests been declared free from the varroa mite. Now it´s up to us to stay free from it.

In October 2013 the EU declared a total ban on import of bees to the islands.

The varroa mite has caused large lost of bees in Europe and the USA.

No mites found in sampling July 2016.

Europe has calculated a lack of 1 million colonies much due to the varroa mite!

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

biodlarvarning-small

ЗАЩИТИ

АЛАНДСКИХ ПЧЕЛ!

Аландские пчелы не поражены клещем Варроа – это подтверждено многократными анализами и контролем.

Остается только сделать так, чтобы и в дальнейшем мы были свободны от клеща!

В октябре2013годаЕвропейский Союзввел полную остановку ввоза пчел на Аланды.

Клещ Варроа наносит огромный вред пчелам в Европе и в США.

В Европе урон, причиненный клещем Варроа оценивается в один миллион пчелиных семей.

Импорт пчел на Аланды

ЗАПРЕЩЕН!

Аландские пчеловоды –

 

 

Suojele Ahvenanmaan mehiläisiä

Ahvenanmaan mehiläisten on monen vuoden kokeiden jälkeen todettu olevan varroapuhtaita.

Nyt on tärkeää pitää tämä terve tilanne pysyvänä!

Lokakuussa 2013 asetti EU täydellisen kiellon mehiläistuonnista Ahvenanmaalle.

Varroapunkki on aiheuttanut suuria mehiläiskatoja sekä Euroopassa että USAssa.

Euroopassa arvioidaan olevan miljoonan mehiläisyhdyskunnan vaje, paljon varroapunkista johtuen.

20160831YP

 

 

Comments are closed.