Plantkalaset  19 maj blev en succé. Många många olika sorters blommor det  fanns, och cikorian var en favorit. Gissar att det njutes cikoriakaffe på Åland i vinter. Sticklingar för 2017:års plantkalas sättes denna vecka.

Vi har skaffat ett telefonnummer för insamling av pengar till ”Binas byggkonto” via SONERA. Vi fick penninginsamlingstillstånd av LR för ett år framöver.

Att ringa dit kostar 29 € och ”några cent på”. Biodlarföreningen får strax under 27 € per registrerat samtal. Enkelt och fort går det. Numret svarar med tvåspråkigt meddelande, först på finska och sedan på svenska.

Numret är 0600 -  174 77.  Tack för ditt bidrag!

Den som vill vara ”medveten miljömedveten sponsor” för vår förening och vårt bygge kan kontakta någon i styrelsen eller ordförande.

2016-06-02YP

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Det surrar av bin, det börjar blomma!

Vi fick de pengar vi ansökte om, minus 1000 €. Det blev sammanlagt 7000 € (1000 till mikroskop, 2000 till deltagande i mässan www.beecome2016.com och sedan 4000 för information om vår varroafrihet.

I slutet av april ska LAG-gruppen hos LEADER titta på vårt projekt och se om det förordas.

 

Varmt välkomna!

20160417YP

Dekal 3

Dekal 2

Till Dig vars hjärta  klappar lite extra för djur och natur!

Här kommer lite information/ en bakgrund om vårt projekt för att bygga en föreningsbigård vid vägen till Stallhagen i Grelsby. Den kommer  att heta BIHUSET !

För det första:

Tack för att du tar dig tid att läsa om det projekt som står våra hjärtan så nära.

Lite om oss biodlare på Åland.

Biodling på Åland har ca 100 år på nacken. Vi har uppmärksammat det i vår jubileumsbok som gavs ut 2013.

Vår Biodlarförening är lite mer än 27 år gammal.

Intresset för biodling har vuxit starkt de senaste åren och vi är nu ca 80 odlare med omkring 900 samhällen detta år.

Bina har råkat ut för mycket elände de senaste 10 åren och farhågorna för deras överlevnad är många.

Hoten är parasiter, men också bekämpningsmedel som används i odlingar.

Det största hotet hittills har varit det lilla varroakvalstret som kan ruinera ett bisamälle på ett par säsonger.

Varroakvalstret är likt vår plåga fästingen bärare av många olika virus och parasiter. Det gör bina att bina försvagas och många samhällen dör vintertid på grund av virus och parasiter, så mycket som 35% av invintrade samhällen i vissa områden. Det ödesdigra  ”fenomenet” kallas Colony Collapse Disorder.

Status varroafri region:

Åland tillsammans med, Isle of Man, Island och Australien är de största nu kända områden där varroakvalstret inte finns. Alla bin på Island har exporterats dit från Åland.

Åren 2011-2014 har vi tillsammans med EVIRA tagit prover på våra bin och de är varroafria. Förekomsten av andra parasiter är minimal.

Forskare tror att varroakvalstret är den förödande bäraren av allehanda otyg.

Hösten 2013 gav EU-kommissionen Åland status som varroafri region, vilket omedelbart resulterade i ett importstopp av bin hit.

Vi har varit mycket restriktiva med att importera bin överhuvudtaget till Åland och detta blev vår lycka.

Nu kan vi exportera friska åländska bin till områden som tros kunna hållas varroafria, små kustområden på Finlands fastland, detsamma i Sverige, övre Norrland och Island. Vi exporterar lite mindre än 100 samhällen varje sommar.

 

Varför föreningsbigård?

Vi behöver tak över huvudet för att kunna mötas på eget område där vi kan dela och öka våra kunskaper om bin och biodling.

Honungshantering – vaxförädling

I Sverige är det väldigt vanligt att biodlarföreningarna har egna hus, s.k. föreningsbigårdar där man kan hantera den skördade honungen på ett riktigt sätt. Utrymmet byggs efter gällande myndighetskrav vad gäller hygien etc

Ett viktigt argument för en egen föreningsbigård är hanteringen av det egna vaxet.

Att bekämpa varroa kräver tre olika gifter, myrsyra, oxalsyra och en pesticid (Apistan). Dessa gifter anrikas dessvärre och kan på sikt dyka upp i vaxet. Det har konstaterats bekämpningsmedelsrester även i honung.

Vi använder inga gifter då vi är varroafria och strävar efter att allt åländsk vax ska hanteras, förädlas här hemma.

En del av honungshanteringsytan i föreningsbigården blir även plats för vaxhantering.

 

Föreningsbigården är också en plats där man möts många sommarkvällar för att sköta ett par kupor tillsammans, vilket är mycket bra då man vill lära upp nybörjarna.

Föreningsbigården blir något av hjärta i biodlarföreningen.

Den blir även en kursgård, ett kompetenscentrum för biodling.

Vi får arrendera mark av Ålands Landskapsregering för att bygga en föreningsbigård på ca 90 kvm.

Den planeras ligga på den första ”åkerholmen” på vägens norra sida av Stallhagenvägen.

På följande åkerholme kommer vi att göra i ordning parkeringsutrymmen.

 

Mycket arbete kommer att göras som ”talkoarbete”, både inredningen av huset, samt tomten, parkeringsområdet och uppställningsplats för våra egna bikupor.

 

Daghem, skolor och ungdomsverksamhet

 

Vi planerar att erbjuda daghem/skolor samt andra intressegrupper undervisning om bin och biodling. Liknande verksamhet är starkt på frammarsch i övriga Europa.Vi kommer att ha observationskupor där väggar är av plexiglas så man kan observera binas liv där.

 

Denna vår kommer vi att färdigställa en bod ca 20 kvm för våra redskap (slungor, centrifugalsilar och övriga biodlingstillbehör) i det sydvästra hörnet av tomten vi tilldelats.

Sedan kommer den stora satsningen!

 

Finansieringen:

Vi har fått offert på huset (färdigt yttre) på ca 80 000 €. Vi har möjlighet att få PAF-medel för 25 % av dessa kostnader då vi presenterar finansieringen av de andra 60 000 €. Medlemmarna är inte förtjusta i att vi ska ta lån. Vi har en liten kassa, men det saknas ändå stora belopp.

Nu står vårt hopp till företag, privatpersoner och kommuner att sponsorera vårt bygge.

Din sponsring ger bin, humlor och solitära bin en mycket större chans:

Vill du och ditt företag medverka till en stark biodling på Åland , samt också de möjligheter som ges då våra bina skapar nya friska varroafria områden dit de har exporterats?

Vi vill också ta oss an humlorna för att i första hand kontrollera om de är smittade av de parasiter som finns rikligt bland de importerade humlorna. Flera av dessa parasiter angriper också bin, och solitära bin.

De solitära bina som inte är samhällsbyggande är mycket viktiga för pollineringen och de har ”tagit stryk” de senaste åren.

Vår dröm är att kunna odla humlor i tillräcklig mängd för åländska växthus, frukt- och bärodlingar. Bin går ej att använda i växthus.

Vi väntar på svar från EVIRA om projektet med humlorna blir av, intresse finns från EVIRAS sida, så vi väntar med stor spänning.

Du kan bidra till ett blommande, ekologiskt starkt Åland med stora skördar av bär, frukt och honung och det underbara surret av bin och humlor genom att stödja vårt projekt ekonomiskt.

Starka åländska bin utan parasiter och sjukdomar är vårt mål.

Vi har snart 300 ha äppelodlingar på Åland, enligt amerikanska beräkningar behövs 4 bisamhällen/ha för att trygga en fullgod pollinering. Således är behovet enbart till äppelodlingarna ca 1200 samhällen.

Åländsk bär och fruktodling står och faller med våra bin.

En beräkning ger vid handen att 70% av det vi äter är indirekt/direkt beroende av pollinerande insekter (bin, humlor, solitära bin).

Du/Ni är mycket välkomna med Ditt/Ert bidrag.

Om det är något du undrar över så hör gärna av dig.

Vår mejladress är :

biodlarna@aland.net och vi nås på 0457 54 56 103 (ordförande Yngve Påvall).

 

Vad får ditt företag i gengäld då ni sponsorer oss?

Vi kan erbjuda dig och ditt företag god synlighet vid vägen ner mot Stallhagen, under byggnadstiden men också permanent i form av rejält tilltagna informationstavlor där du och ditt företag kommer att framträda mycket tydligt.

Där kommer att poängteras ditt miljöansvar för de minsta kuggarna i vårt ekosystem. Stallhagen hade förra året ca 80 000 besökare, så exponeringen blir minst sagt rejäl.

 

Vi kommer även att ”lyfta fram” våra sponsorer i utskick samt vid vår årliga honungsmarknad på Stallhagen. Detta år blir honungsmarknaden lördagen den 22 augusti.

 

Vår hemsida ger en del information om vårt arbete. Det ska omarbetas under våren 2015.

Den finns på adressen: www.biodlarna.ax

 

Många vänliga hälsningar

 

Ålands Biodlarföreningar

Styrelse och medlemmar

 

Geta 2015-02-17

Vårt kontonummer (binas guldnummer) i Andelsbanken för Åland är:

IBAN: FI25 5578 0420 0124 95 BIC: OKOYIHH

Fr.o.m 23 mars 2015 finns vårt vackra hyllnings/kondoleanskort på Ålandsbankens huvudkontor, samt hos Nocturne.

(20150322YP)

 

 

 

 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

God fortsättning på 2015!    Tänk att det redan är femton år sedan jorden gick under;-)

Oxveckorna börjar och vi sätter fart. Vi står inför ett spännande år:

1. Ska det bli något bygge större än en hundkoja? Hur tolkas reglerna denna gång vid Östra utfarten?

2. Kommer vi att få fart på samarbetet med EVIRA för att kolla upp hälsotillståndet för våra lokala humlor?

3. Nappar någon på kroken för att börja odla åländska humlor för export?

4. Vilken medicin kommer EVIRA att skriva ut för att bekämpa päronpesten? Blir det bifri zon 1 km eller 3 km från drabbad odling? Eller kanske lite mindre beska piller?

5. Hoppas alla vildgrisar snart är infångade så minister Karlström kan ägna lite tid åt biodlingen som ju är hans ansvarsområde.

20150107YP

 

***************************************************************************************************************************

 

 

 

 

Ja, lutfisken ska läggas i blöt i morgon på Annadagen! Kom ihåg det! Vi väntar på protokollet från höstmötet. Vi har årets sista styrelsemöte nu på torsdag kväll.

Det kom inbjudan till Biodlingsföretagens konferens som går av stapeln i Skövde 6-8 februari 2015. Skulle vara kul om några av oss kunde åka.All information finns på denna länk.  

http://www.biodlingsforetagarna.nu/konferens/

Info om betalning av medlemsavgiften för 2015 kommer före julen. Dvad! Y20141208

 

Nästan mitt i  november (16 idag) och en alldeles strålande dag då bina är ute och surrar lite. Så fort protokollet från höstmötet är justerat och klart lägger jag ut det på hemsidan. Beslöts bl.a. att medlemsavgiften blir oförändrad för 2015, dvs 15 €/medlem, 5 €/ stödmedlem. I dag uppdaterar jag med lite om grundkursen( fliken kunskapsbank) samt den antagna verksamhetsplanen för 2015.
Bilden på denna sida är tagen av odlaren själv, Erik Lindholm på Borgboda. Så här kommer det att se ut på en massa ställen på Åland nästa sommar.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nu e de i alla fall slut på ljungblomningen. Bina har tagit åt sig vinterfodret väldigt bra tycker jag, dom är glansiga och välnärda. Nu ska dom få vila lite tills det blir vår.

Vi har lämnat in ansökan om PAF-medel för att kunna bygga vår dröm, en föreningsbigård vid sidan av vägen till Stallhagen. Mycket återstår innan vi vet hur pengatilldelningen blir.

På pappret ser den ut som en åländsk parstuga med en liten farstukvist. Hela huset blir ca 90 kvm. Lite mer än 35 kvm blir rum för honungshantering. Resten blir storstuga för möten, kurser, biskola för de små. Och utomhus vill vi börja med två bikupor som vi ska sköta tillsammans.

Vi väntar på sammanställningen av provsvaren i sifferform från Evira. Då vet vi i procent hur våra bin mår.

2014-10-17 YP

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ja, september är på sluttampen, ljungblomningen likaså.

Redan nu vill jag flagga för vårt höstmöte  måndagen den 10 november kl. 19.00 på KARL-ERS byagård i Bjärström.

Välkomna !Mer info kommer i utskicken, dagordningen kommer här på hemsidan när det är så dags.

20140930YP

 

 

Under fliken varroafri region finns EU-kommissionens genomförandebeslut från  okt. 2013. Under samma flik kommer även de andra dokumenten på väg mot vårt status som varroafri region att finnas, ganska snart. (20140908YP)

Frågor som rör importförbudet hänvisar vi till näringsminister Fredrik Karlström 018 25000, eller till Biodlarföreningen 0457 54 56 103.

Vi är tillsvidare osäkra om vilken uppgift ÅMHM (Ålands Miljö- och Hälsoskydds Myndighet) kommer att ges i kontrollen av importförbudet. Ingen information har delgetts oss.

Det viktigaste för oss är att kunskapen om importförbudet är mycket väl delgiven alla och envar.

************************************************************************************************************************

”Sensommarsurr”

Välkomna tisdagen den nionde i nionde på sommarsurr nr 3.

Plats: Hotel Park vid Norra Esplanadgatan, nedre botten.

Vi brukar inte ha något program för våra surrkvällar. Det kommer alltid upp saker vi kan diskutera, spontant och inte styrt.

Så välkomna! Det finns plats för åtminstone 40 biodlingsintresserade. Kaffe och bulla blir de!

Mvh Yngve P. (20140906)

 

 

Honungsmarknaden blev en succé. Gott om folk  och strykande åtgång på våra produkter. Vi ser fram mot en ny marknad år 2015!

Provsvaren från sommarens provtagningar har kommit. Inga varroakvalster funna, precis som vi hade förväntat oss.Jag vill återkomma till det i en ny flik som ska skapas under namnet VARROAFRI REGION- kommer ganska snart.

Karusellen runt föreningsgården går vidare. Den får också en egen flik kallad FÖRENINGSBIGÅRDEN ganska snart.

Uppdaterad 20140829-

*************************************************************************************************************************

HONUNGSMARKNAD på STALLHAGEN, lördagen den 23 augusti 2014,

kl. 11.00-16.00

  • Honung i alla tänkbara former; nyslungad, mogen och kanske om ljungblomningen fortsätter: LJUNGHONUNG
  • Där kommer också att finnas pollen, propolishonung, propolis
  • Bagaren och tråget är hittade så det kommer att finnas mörkt bröd, sötat med honung, men också surdegslimpa med honung;-)
  • På marknaden kommer vår jubileumsbok  ”ÅLÄNDSK BIODLING 1900- ” att finnas att köpa. 136 sidor med mycket intressant från åländsk biodling alltsedan 1900, ett otroligt bildmaterial. Och billig är den: Bara 25 €
  • Vi fortsätter vårt samarbete med ÅLCOM:s HEMMALAGET.  Du kan sponsra vår förening med 10% av ditt fakturabelopp bara genom att anmäla dig som sponsor på vår marknadsdag. Det enda som krävs är att du har ett ÅLCOM abonnemang och inte redan nu står som sponsor (byte bara i januari).
  • BUSENKELT! bara messa ordet biodling till 0457 00 77 667. Bekräftelse kommer direkt. Hittintills har vi fått ca 1000 € till vår kassa genom detta förnämliga www.hemmalaget.ax
  • VÄLKOMNA!

******************************************************************************************************

 

 

SVÄRMTIDER-

VART VÄNDER MAN SIG om oväntat besök i stor omfattning är på gång? GEVALIA är inte nog….

Lite information 2014-07-08

Nu är sommaren här!  Och med den kommer allt det där roliga runt biodling, men också det lite sega med svärmar som gör efter eget huvud. Ack, ack!

En kurs i svärmkontroll blir av till vintern, var så säkra! Här kommer lite information om svärmning och framför allt vart man kan ringa om det är misstänkta gäng i knutarna.

Hej, ni alla från ” äppelriket i norr ” !

           I juni,juli inträffar det som kallas svärmning.

Bina vill skapa ett nytt samhälle för att på så sätt säkra sin plats i naturen. Bina föder upp vissa yngel med drottninggelé och vips  finns ett antal drottninglarver. Då drottningcellerna täcks är bina klara för svärmning. Vid vackert väder ger sig hälften av kupans kanske 50 000 bin iväg ut, tillsammans med den gamla drottningen.

           Första stoppet på resan brukar vara ganska nära kupan, hängande i en trädgren.

Svärmbin är snälla. Innan de lämnar kupan fyller de magen med honung. ”På en mätt mage sitter ett glatt huvud” heter det visst. Och det är så sant. De har sådant schå med svärmningen att de inte hinner tänka på annat. I trädgrenen kan de sitta ett par timmar, allt beroende på hur anskaffningen av ny bostad förlöpt.

I veckor innan svärmningen har spanare letat efter en passlig bostad, en tom kupa, en skorsten eller ett ihåligt träd. Vid varmt väder kan de t.o.m. bosätta sig i t.ex. en buske. Om den nya bostaden är godkänd ger sig bina iväg dit. Här kan trasslet tyvärr börja om det är en skorstenspipa , en takfot, trossbotten eller en mellanvägg.

           Det är mycket svårt att få dem bort från ”fel ställe”, då återstår bara den vidriga utvägen att döda svärmen. Sitter de i en skorstenspipa som håller eldning kan det vara en utväg att tända en liten eld, för bina, likt alla andra djur skyr rök.

           Om du ser en bisvärm som hänger någonstans, snälla, ta genast kontakt med någon av oss tre så vi kan ”möta bina i grind”. Ring direkt så kommer vi så fort det går utan blåljus.

            Yngve Påvall, tel: 018-49490, mobil: 0457-5456 103 (räddningsledare ;-)

                     ”Totto” Eckerman, tel: 018-42498, mobil: 0457- 324 11 23

           Göran Grönholm, tel: 018- 32580, 55148  mobil: 0457-548 32 38

           (Joa)KIM Pihl: tel: 018- 31 066, mobil: 040 50000 57

Yngve

Comments are closed.