HONUNGSMARKNAD 2016

Javisst vid Stallhagen Bryggeri lördagen den  20 augusti 2016, kl. 11.00-15.00

Honung, nyslungad, mogen, många olika sorters bröd, honungssmör, salvor, krämer, pollen, vax

Ta en titt in i våra bikupor vid vår lilla ”koja”. Vi har skyddskläder att låna ut.

Bekanta dig med våra byggplaner av det s.k. BIHUSET.

Välkommen också att surra om bin och biodling!

Välkomna många, många!

Protect the bees of the Åland Islands!

The bees on the Aland Islands have after several years of clinical tests been declared free from the varroa mite. Now it´s up to us to stay free from it.

In October 2013 the EU declared a total ban on import of bees to the islands.

The varroa mite has caused large lost of bees in Europe and the USA.

No mites found in sampling July 2016.

Europe has calculated a lack of 1 million colonies much due to the varroa mite!

 

ЗАЩИТИ

АЛАНДСКИХ ПЧЕЛ!

Аландские пчелы не поражены клещем Варроа – это подтверждено многократными анализами и контролем.

Остается только сделать так, чтобы и в дальнейшем мы были свободны от клеща!

В октябре2013годаЕвропейский Союзввел полную остановку ввоза пчел на Аланды.

Клещ Варроа наносит огромный вред пчелам в Европе и в США.

В Европе урон, причиненный клещем Варроа оценивается в один миллион пчелиных семей.

Импорт пчел на Аланды

ЗАПРЕЩЕН!

Аландские пчеловоды